Over brandveiligeid van een rieten dak bestaan er veel onzekerheden! Een traditioneel open constructie is inderdaad brandgevaarlijk. Maar ondertussen zijn er verschillende middelen en methoden om het brandgevaar in te perken.

De middelen :

  • Aan de buitenzijde kan het dak met brandvertrager behandeld worden.
  • Een goed jaarlijks onderhoud van uw schoorsteen.
  • Plaatsen van een vonkenvanger op de schoorsteen.

De methoden :

  • Men kan gebruik maken van een onderdakfolie met een goede brandklasse, deze kan op half open of gesloten constructie geplaatst worden. Hierdoor heeft u reeds een brandvertragende afscheiding tussen uw woning in het dak.
  • Men kan kiezen voor een gesloten schroefdakconstructie, deze zorgt ervoor dat het rieten dak geen zuurstof kan opnemen indien zich een brandhaard voordoet.

woning na brand

Op deze foto ziet u een koppelwoning, linkerzijde gemaakt met een open constructie, rechterzijde met een gesloten constructie. De brand kon aan de rechterwoning niet verder wegens gebrek aan zuurstof.

Sepatec

Het brandbeveiligingssysteem van Sepatec is gebaseerd op de ervaringen die met name het Deense instituut voor brandveiligheid (DBI) sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw heeft opgedaan. De onderzijde van het rieten dak wordt beschermd, zodat deze niet in brand vliegt. Daarnaast worden de randen van het dak extra afgedicht en geïsoleerd om te voorkomen dat het vuur zich naar de rest van het huis kan verspreiden.

Het verschil tussen het brandverloop bij een onbeschermd rieten dak en een beschermd rieten dak is enorm. In plaats van een explosieve ontwikkeling is er sprake van een rustige, gecontroleerde oppervlaktebrand. Het vuur kan zich wel over het hele dak verspreiden als het lang duurt voordat de brandweer er is, maar het blijft bij een oppervlaktebrand die lang niet zo heftig is als een brand in een traditioneel rieten dak. Hierdoor blijft de stralingswarmte laag en is het mogelijk om heel dicht bij het brandende dak te komen. Daarnaast is de kans groot dat de brand kan worden geblust zonder dat het interieur van het huis beschadigd raakt.

Het brandbeveiligingssysteem van Sepatec verschilt van andere beveiligingssystemen, doordat het op een rieten dak met ventilatie kan worden aangebracht.

Over Sepatec

De brandbeveiliging van Sepatec bestaat in principe uit twee onderdelen : een onderzijdebescherming en een randbescherming.

De onderzijdebescherming is een glasvezeldoek die boven op de liggers wordt vastgemaakt en waarop het riet direct wordt gelegd. De doek bestaat uit een laag glasweefsel die aan een laag glasvlies is bevestigd voor meer stabiliteit.

Het glasmateriaal dat voor de doek wordt gebruikt, gaat pas smelten bij een temperaturr van meer dan 800°C. Vuur kan zichzelf niet voeden wanneer deze doek tegen de onderzijde van het rieten dak is bevestigd. Hierdoor ontwikkelt de brand zich niet aan de binnenzijde van het rieten dak, zoals het geval is bij onbeschermde daken.

De randbescherming bestaat uit een zachte steenwolplaat van 45 mm dik. Steenwol is bestand tegen temperaturen van meer dan 1000°C. De steenwol wordt langs de rand van het rieten dak in banen van 60 cm breed aangebracht en langs de nok in banen van 75 cm.

De randbescherming moet zowel de glasdoek als de onderconstructie beschermen tegen hevige warmteontwikkeling tijdens brand aan de randen, waar het vuur zich door de toevoer van zuurstof naar de onderzijde van het rieten dak kan verspreiden. Doordat de warmteontwikkeling in de nok groter is dan op het dakoppervlak zelf, is ook hier een hogere mate van bescherming nodig.

Sepatec en ventilatie

Het brandbeveiligingssysteem van Sepatec is ontwikkeld als alternatief voor andere brandbeveiligingssystemen waarbij de luchtcirculatie in het rieten dak helemaal of bijna helemaal wordt afgesloten. Het systeem wordt dus toegepast onder ventilerende rieten daken. Dat zijn rieten daken met een open zolderruimte of een in gebruik genomen zolderruimte met spouw tussen het rietpakket en de zolderisolatie/EI-constructie. De gedachte achter het gebruik van glasweefsel onder het rieten dak berust op de grote luchtdoorlatendheid van het materiaal. Glasweefsel heeft een hele open structuur. Als je het tegen je mond houdt, kun je er gewoon door ademen.

Om deze eigenschap te kunnen benutten, moet er ruimte zijn tussen de zolderisolatie en de achterzijde van de liggers. Zo is luchtstroming in horizontale en verticale richting mogelijk. Ook in de nok moet er een tussenruimte zijn, zodat het drukverschil dat gewoonlijk tussen twee zijden van een dak ontstaat, kan worden gebruikt om lucht aan te zuigen. Tussen de achterzijde van de liggers en de zolderisolatie moet eentussenruimte van minimaal 3 cm zijn, zodat er voldoende ventilatie is om vocht dat van binnenuit komt te verwijderen.

Op die manier wordt voorkomen dat er vocht doordringt vanuit de zolder of een vochtige muur. Bovendien zorgt dit voor meer ventilatie in het rieten dak zelf, waardoor de droogtijd na regen wordt verkort.

Een korte droogtijd is belangrijk voor de duurzaamheid van het dak. Hoe korter een dak nat is na regen, hoe korter de biologische afbraak.

Optimaal is daarom een rieten dak met een open, ongebruikte zolder. Met brandbeveiliging van Sepatec is er ondanks negatieve invloed van de brandbeveiliging zelf en van de spouw nog voldoende ventilatie om rotting van het rieten dak te beperken, wat bij ongeventileerde daken niet het geval is. 15 jaar ervaring met het gebruik van Sepatec in Denemarken wijst dat uit.

Sepatec film

Film diverse brandproeven

Open constructie - Niet behandeld

Gesloten constructie - Niet behandeld

Brandtest geloten systeem zonder brandvertragend doek en zonder hydroflam Brandtest: dak behandeld met Hydroflam
   
   

 

Gesloten constructie met brandvertrager

 

Halfopen constructie

 

Open constructie met brandvertrager

 

Open constructie zonder brandvertrager

 

Diploma