Onderhoud & herstellingen

Een goed onderhouden dak heeft een veel langere levensduur.

Het tijdig verwittigen van uw rietdekker, indien er zich problemen voordoen, is dus van groot belang ! Onze firma heeft een vlekkeloze reputatie op het vlak van onderhoud en herstellingen. Verwittig ons zo vlug mogelijk als u schade ziet aan uw dak. Dit kan zijn aan de rietbedekking, de nokken, de schoorstenen, of indien er mosvorming begint te ontstaan. Ludo of één van onze meestergasten zal vrijblijvend komen kijken en met u de verschillende mogelijkheden te overlopen en u een offerte te overhandigen.

 

De levensduur van uw rieten dak hangt af van :

  • De kwaliteit van het gekozen riet
  • De hellingsgraad van het dak
  • De gekozen constructie
  • De omgevingsfactoren rond het dak (bv.bomen)
  • De bekwaamheid van de rietdekker

 

Bij een groot onderhoud wordt heel het dak geinspecteerd. Het mos wordt weggehaald. Waar de bindingen verdwenen zijn, worden nieuwe bindingen bijgetrokken en het riet wordt op de plaatsen waar nodig, een 20tal cm teruggetrokken en bijgevuld met riet. Daarna wordt alles terug opgedreven. Nokken en schoorstenen worden nagekeken en waar nodig bijgewerkt. Het dak wordt proper gezet en zo egaal mogelijk bijgedreven.

 

Mos en algen

Bijna elk dak heeft last van mos en algen. De algen verspreiden zich snel op het dak, waardoor het rieten dak wordt afgesloten van lucht. De algen voeden zich ook met de cellen van het riet. Hierdoor wordt het rieten dak broos en gaat het minder lang mee. Mos is minder schadelijk, daar het zich enkel op het riet vestigt maar geen afsluitende laag vormt. Het is dus belangrijk periodiek een anti alg- en mos behandeling uit te voeren.

 

 

.

DSC02316.JPG DSC02320.JPG