privacy

 Privacyverklaring : Wij beschermen uw gegevens !

 

Ibens rieten daken kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ibens rieten daken en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Ibens rieten daken verstrekt. Ibens rieten daken kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres - Uw IP-adres.

 Ibens rieten daken verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Ibens rieten daken uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Bijhouden van de gegevens :

Ibens rieten daken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 3 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien er wel een overeenkomst werd afgesloten, zal Ibens rieten daken uw gegevens 12 jaar bijhouden om te kunnen voldoen aan de wettelijke garantie en eventuele opvolging in het onderhoud van uw dak.

Delen met anderen :

Ibens rieten daken verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Ibens rieten daken worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ibens rieten daken gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Ibens rieten daken maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Ibens rieten daken bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Ibens rieten daken te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ibens rieten daken heeft hier geen invloed op.

Ibens rieten daken heeft Google geen toestemming gegeven om via Ibens rieten daken verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar nancy@ibensriet.be   Ibens rieten daken zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Indien het e-mailadres niet gekend is, kan men ook een verzoek tot aanpassing indienen via het contactformulier op de website : www.ibensriet.be

 

Website

Ibens rieten daken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ibens rieten daken maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Alle referenties op onze website, worden weergegeven zonder enige persoongegevens vrij te geven. Er wordt enkel gebruik gemaakt van een adres, geen namen of contactgegevens worden publiek gemaakt.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ibens rieten daken verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Nancy Mazzone op via nancy@ibensriet.be

Indien dit alles nog niet voldoende zou zijn, en u geen gehoor heeft gekregen bij Ibens rieten daken, op die moment kan u een klacht indienen bij de Privacycommissie.

 

Cookies

GEBRUIK VAN COOKIES

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Ibens Rieten Daken ze?

Ibens Rieten Daken kan voor eigen rekening of voor rekening van een derde die voor de verlening van meetdiensten is aangesteld cookies gebruiken wanneer een gebruiker over de website surft. Cookies zijn bestanden die d.m.v. een webserver naar de browser worden gestuurd teneinde de activiteiten van de gebruiker tijdens de periode waarin hij op de website surft te registeren. Door het gebruik van cookies kan de server waar de website zich bevindt de door de gebruiker gebruikte webbrowser herkennen. Het doel hiervan is het surfen eenvoudiger te maken. Ook worden ze gebruikt om het aantal bezoekers en parameters van het verkeer te meten, de voortgang en het aantal ingangen te controleren.

Garanties ten aanzien van het gebruik van de cookies

De door de website gebruikte cookies worden uitsluitend geassocieerd met anonieme gebruikers en hun computer en verschaffen op zichzelf geen persoonsgegevens over de gebruikers. Sommige cookies worden gebruikt door derden (bijv. Google) om Ibens Rieten Daken gegevens te verstrekken over de doeltreffendheid van Ibens Rieten Daken aanbiedingen. In geen geval winnen cookies persoonsgegevens in waarmee een bepaalde gebruiker kan worden geïdentificeerd. De op de website gebruikte cookies zijn altijd tijdelijk van aard en zijn uitsluitend bestemd om de latere overdracht efficiënter te maken. Geen van de op de website gebruikte cookies is langer dan twee jaar geldig. De gebruikers kunnen hun browser zo instellen dat zij in kennis worden gesteld van de ontvangst van cookies en dat de installatie ervan op hun computer wordt verhinderd. Als de gebruiker de cookies van Ibens Rieten Daken verwijderd of ze uitschakelt, kan het zijn dat de gebruiker geen toegang meer heeft tot bepaalde functionaliteiten van de website. Om de website te gebruiken hoeven de gebruikers de installatie van de cookies niet toe te staan, tenzij het nodig is dat deze een sessie starten zoals bij elk van de diensten waarvoor eerst een voorafgaande registratie of sessiestart vereist is.

Welke soorten cookies gebruikt Ibens Rieten Daken?

Ibens Rieten Daken gebruikt twee soorten cookies:

1. Analysecookies

Ibens Rieten Daken gebruikt cookies van Google Analytics om te weten hoeveel gebruikers de website bezoeken. Met deze cookies kan de manier waarop de gebruikers over de website surfen worden gemeten en geanalyseerd. Ibens Rieten Daken kan met deze informatie continu zijn diensten en shopervaring van de websitegebruikers verbeteren. Ga voor meer informatie naar de privacybeleidpagina van 

Google Analytics: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

2. Personaliseringscookies

Wanneer de gebruiker aan het surfen is of via de website bestellingen doet, herinnert de website zijn of haar voorkeuren (bijvoorbeeld, de voorkeurslocatie of -taal). Dankzij deze cookies is het mogelijk om de gebruikers een eenvoudiger, simpeler en gepersonaliseerde surfervaring te bieden.

Wat gebeurt er met links naar andere websites?

De website kan links naar andere websites bevatten die een ander privacybeleid dan Ibens Rieten Daken hebben. In dit opzicht stelt Ibens Rieten Daken zich niet aansprakelijk voor de inhoud of praktijken van de gekoppelde websites. Ibens Rieten Daken raadt de gebruikers van de website aan om het privacybeleid van elke website die ze via ibensriet.be bezoeken te checken.

Hoe verzamelt en gebruikt Ibens Rieten Daken ip-adressen?

De providers van de website kunnen automatisch het IP-adres en de door de gebruikers gebruikte domeinnaam vaststellen. Een IP-adres is een nummer dat automatisch wordt toegewezen aan een computer wanneer deze verbinding maakt met internet. Met deze informatie kunnen de gegevens later worden verwerkt teneinde uitsluitend statistieke metingen te verkrijgen, waardoor het aantal bezoeken aan de website, de volgorde waarin deze bezoeken plaatsvinden, het punt van toegang, enz. kunnen worden achterhaald.